Bejelentkezés
Regisztrálás

Mit mondtak az Aradi vértanuk?

Értékelés:
(0 szavazat)

168 évvel ezelőtt Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, a világosi fegyverletételt követően

Az aradi vértanúk az a 12 magyar tábornok és egy ezredes voltak, akiket az 1848–49-es szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár a honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.

 

Mindegyikük eleve aktív vagy kilépett császári-királyi tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben egyikük altábornagyi, tizenegyen vezérőrnagyi és egyikük ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. A győztesek ellenben egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan. A vértanúk között Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban k.k. (császári-királyi) ezredes volt, a többiek a közös hadseregben ennél alacsonyabb tiszti rendfokozatot viseltek.

 

Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost.

 

A kivégzés során feljegyezték a 13 vértanú utolsó mondatát, így névszerint itt van az aradti 13 utolsó mondata:

 

Aulich Lajos (1793–1849) német, honvéd tábornok

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”

 

Damjanich János (1804–1849) szerb, honvéd tábornok

„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”

 

Dessewffy Arisztid (1802–1849) magyar gróf, honvéd tábornok

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

 

Kiss Ernő (1799–1849) örmény, honvéd altábornagy

„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

 

Knezić Károly (1808–1849) horvát, honvéd tábornok

„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”

 

Láhner György (1795–1849) német, honvéd tábornok

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”

 

Lázár Vilmos (1815–1849) örmény, honvéd ezredes

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

 

Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) német gróf, honvéd tábornok

„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”

 

Nagysándor József (1803–1849) magyar, honvéd tábornok

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

 

Poeltenberg Ernő (1808–1849) osztrák lovag, honvéd tábornok

„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”

 

Schweidel József (1796–1849) magyar, honvéd tábornok

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”

 

Török Ignác (1795–1849) magyar, honvéd tábornok

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”

 

Vécsey Károly (1803-1849) magyar gróf, honvéd tábornok

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

 

 

A nemzeti sírkertben egész nap rendkívüli történelemórával, október 13-ig megtekinthető szabadtéri kiállítással várják a diákokat, és az érdeklődőket.

 

A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek.